Ключови думи

Малигнени глиални тумори, прогноза, качество на живот, ефикасност на лечението, клинични, генетични, геномни и епигенетични маркери.

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.