МУ-София

Медицинският университет – София (МУ-София) е най-престижната научна институция, ангажирана с обучението на студенти, докторанти и специализанти по медицина, и лидер в областта на биомедицинските проучвания в България. МУ-София разполага със съвременна база за обучение и научна дейност и има дългосрочни договори за сътрудничество с университетските болници.

Галерия

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.