Етап на проекта

Към днешна дата, научния проект е в първи етап със срок 18 месеца.

 

Започна набирането на болни, събирането на тъкани от патологични процеси при болни дали информирано съгласие и започна изграждането на информационния регистър - дигитална инфраструктура на настоящия проект.

 

 

Публикации и научни презентации свързани с настоящия проект:

T. Goranova, G. Stancheva, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Poptodorov, N. Velinov, V. Mitev, N. Gabrovsky: IDH1 and IDH2 mutations in Bulgarian patients with glial tumours. AACR Translational Cancer Medicine 2010 (Europe), March 21-24, 2010, RAI, Amsterdam, The Netherlands.

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.